top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

BOŞANMA DAVALARINDA İSPAT

HMK md. 187’ye göre, ispatın konusu tarafların üzerinde anlaşamadığı hususlardır.


TMK md 184’te yer alan özel düzenleme nedeniyle HMK 187’de yer alan ikrar edilmiş hususlar çekişmeli sayılmaz hükmü boşanma davalarında geçerli değildir. Zira boşanmada uygulanacak usul hükümlerini belirleyen TMK 184’ün 3. Fıkrasına göre boşanma davalarında tarafların ikrarı hâkimi bağlamaz. İkrar olsa dahi hâkim vicdani kanaatine göre karar verecek, delilleri yine de inceleyecektir.


Boşanma davalarında diğer özel hukuk uyuşmazlıklarında olduğu gibi belli süreler ve usul kuralları vardır. Bu nedenle yargılamanın her aşamasında ispat hakkı kullanılamaz, delil sunulamaz. Mahkemece belirlenen ve yasalarda düzenlenen sürelere göre deliller sunulabilecek, ispat hakkı kullanılabilecektir. Kural olarak hukuka aykırı deliller ispat vasıtası olarak kullanılamaz. Taraflar HMK 194/1’e göre tüm iddialarını somutlaştırmakla yükümlüdür. Soyut, afaki beyanlardan kaçınmalı, somutlaştırma yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Hâkim taleple bağlı olduğundan, kamu düzenini ilgilendiren hususlar dışında taraflarca ileri sürülmeyen hususları kendiliğinden dikkate alamaz, talep dışında bir karar veremez.


Usul kurallarına uyulmaması halinde ciddi hak kayıpları meydana gelecektir. Bu nedenle süreci bir avukatla yürütmek hak kaybına uğramamanız açısından önemlidir.

Comments


bottom of page