top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI (TMK 166/3)

TMK md. 166/3’te düzenlenmiş olup belli koşulların varlığı halinde anlaşmalı boşanmak mümkündür. Kanunda belirlenen koşullar şunlardır:

●Evlilik süresi en az 1 yıl olmalıdır.

● Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmelidir.

● Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi ve taraflarca hazırlanmış olan protokolü uygun bulması gerekmektedir.

●Protokol şarta bağlı yapılamaz.

Protokol ile boşanmanın mali sonuçları (maddi, manevi tazminat-yoksulluk nafakası) ve varsa çocukların durumu (iştirak nafakası, velayet, kişisel ilişki tesisi) hakkında düzenleme yapılması gereklidir. Bunlar dışında mal rejiminden kaynaklanan alacakların düzenlenmesi zorunlu değildir.

Protokol ile kararlaştırılabilecek bazı hususlar: bir taşınmazın devri, bir taşınırın devri, herhangi bir kira-aidat vs. ödemesi, kocanın soyadının kullanılabilmesi vd.


15 SORUDA ANLAŞMALI BOŞANMA

1-) Dava bir yıl sürmeden açılmışsa ve dava devam ederken 1 yıllık süre tamamlanmışsa boşanmaya karar verilir mi? Bu durumda dava reddedilir mi?

- Hayır, dava sürecinde bir yılın tamamlanması halinde boşanma kararı verilmez, davanın açıldığı tarihte bir yıl dolmuş olmalıdır. Süre dolmadan davanın açıldığı anlaşılırsa dava reddedilmez, çekişmeli boşanma hükümlerine göre devam eder.


2-) Daha önce evli olup boşanan çift tekrar evlenirse yeniden boşanmak için bir yıllık süre dikkate alınır mı?

- Evet, daha önce evlenip boşanan ve tekrar evlenen çift, yeniden boşanmak isterse yine bir yıllık sürenin tamamlanması gereklidir.


3-) Bir yıl dolmadan boşanmak mümkün mü?

- Evet, anlaşmalı (TMK 166/3) boşanmak mümkün olmasa bile genel boşanma sebepleri (TMK 166/1) kapsamında boşanma davası açılabilir.4-) Bir yıllık süre bir arada geçirilmek zorunda mıdır?

- Hayır, resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl dolması yeterli tarafların bir arada yaşayıp yaşamadığına bakılmaz.


5-) Genel boşanma sebeplerine göre (TMK 166) açılmış bir dava anlaşmalı boşanmaya dönüştürülebilir mi?

- Evet, bir boşanma davası TMK 166/3’e göre, yani anlaşmalı olarak açılmamış olsa dahi mahkemeye bir anlaşma protokolü sunularak dava anlaşmalı boşanmaya dönüştürülebilir.


6-) Genel boşanma sebeplerine göre açılmış ve karara çıkmış üst mahkeme(istinaf-temyiz) incelemesi aşamasında olan bir davada anlaşmalı boşanma yapılabilir mi?

- Evet, dava yerel mahkemede karara çıkmış, üst mahkemelerden birine gönderilmiş ise karar kesinleşene kadar anlaşmalı boşanma protokolü sunulabilir.


7-) Anlaşmalı boşanmaya duruşmasına tarafların bizzat katılımı gerekli midir?

- Evet, hâkim her iki tarafı da bizzat dinlemek zorundadır. Sadece vekillerin katılımı yeterli değildir.


8-) SEGBİS yoluyla anlaşmalı boşanma duruşmasına taraflar katılabilir mi?

- Evet, başka şehirde yaşayan taraf, yaşadığı ildeki adliyeye giderek ses ve görüntü nakli yoluyla(SEGBİS) duruşmaya katılabilir.


9-) Taraflardan biri vesayet altında ise vasinin kabulü ile anlaşmalı boşanmak mümkün müdür?

- Hayır, bu durumda genel sebeplere göre TMK 166/1-2uyarınca dava görülebilir.


10-) Hâkim protokolde değişiklik yapabilir mi?

- Evet, hâkim protokolde çocukların üstün yararına ilişkin değişiklikler yapabilir. Ancak tarafların değişikliği kabul etmesi de gerekir. Hâkimin yaptığı değişikliğin eşler tarafından kabul edilmemesi halinde dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür.


11-)Protokolde yer alan taşınmaz devrine ilişkin madde yerine getirilmezse ne olur?

- Bu halde aile mahkemesinde tapu iptal ve tescil davası açılarak protokol maddesine göre tescil istenmelidir.


12-) Protokolün ifa edilmemesinden kaynaklı davalarda görevli mahkeme hangisidir?

- Anlaşmalı boşanma protokolünden kaynaklanan davalarda aile mahkemesi görevlidir.


13-) Taraflar sözlü olarak anlaştığı halde davalı duruşmaya gelmezse ne olur?

- Dava çekişmeli boşanmaya dönüşür, hâkim buna uygun dilekçe sunulması için davacıya süre verir.


14-) Adli tatilde anlaşmalı boşanmak mümkün müdür?

- Tarafların bu yönde talebi varsa ve mahkeme hâkimi da izinli değilse adli tatilde anlaşmalı boşanmak mümkündür.


15-) Anlaşmalı boşanmaya karar verildikten sonra üst mahkemeye itiraz mümkün müdür?

- Evet, karar taraflara tebliğ edildikten sonra istinaf kanun yoluna başvurulabilir.
Anlaşmalı boşanma sonuçları bakımından çok önemli olup sürecin uzman bir avukatla yürütülmesi hak kaybına uğranmaması açısından oldukça önemlidir.

Comments


bottom of page