top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI NEDİR?Zorunlu mali mesuliyet(ZMMS) sigortası teminatları üzerindeki zararı karşılamak üzere İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMMS) yaptırılmaktadır. ZMMS sigortası teminatlarının yeterli gelmediği durumlarda İMMS kullanılmaktadır. İMMS’nin sorumluluğu ise poliçede yazan azami limitle sınırlıdır.


ZMMS Genel Şartlarına göre, bir kazanın ZMMS kapsamında kabul edilebilmesi için kazanın karayollarında meydana gelmesi şart koşulmuşken, İMMS bakımından böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. Yani karayolu sayılmayan bir yerde meydana gelmiş kaza için de İMMS’ye başvurulabilir.


ZMMS kapsamı dışında kalan haller ZMMS Genel Şartları’nın A.6 maddesinde belirtilmiş olup, manevi tazminat talepleri kapsam dışında tutulmuştur. İMMS Genel Şartları’ nın 3.maddesine göre ise manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.


Hasara ilişkin olarak ödeme öncelikle ZMMS’den yapılır. ZMMS limitini aşan kısım için İMMS’ye başvurulur.


Araç fiyatlarındaki yükselmeyle birlikte ZMMS araçlardaki hasarı karşılamakta yetersiz kalabilmekte, kaza neticesinde meydana gelen ölümler sebebiyle ZMMS kapsamında olmayan yüklü manevi tazminatlar çıkabilmektedir. Bu nedenle İMMS yaptırmanız lehinize olacaktır.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page