top of page
  • Yazarın fotoğrafıFatma Süreyya ÖLMEZTOPRAK

DEPREM NEDENİYLE AÇILACAK TAM YARGI DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararların tazmini istemiyle açılan davalarda

1-) Yapının üzerinde bulunduğu zeminin özelliği,

2-) Zemin durumuna göre depreme dayanıklılığının kontrolü,

3-) Yapı kullanma izni bulunup bulunmadığı,

4-) İmar planları ve inşaat ruhsatlarının hangi idarelerce yapıldığı ve verildiği,

5-) Yapıların imar açısından denetlenmesi,

6-) Afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinin tespit ve ilan edilip edilmediği,

7-) Afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları,

8-)Yapı tekniklerini, projelendirme esaslarını, ülkenin deprem haritalarını hazırlamak konusunda idarelerin üzerlerine düşen görev ve yetkileri yerine getirip getirmediği,

9-) Denetim ve kontrol görevlerini yapıp yapmadığı hususları ayrı ayrı irdelenmeli ve idarece gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı belirlenmeli ve bunun sonucuna göre; idarenin belli bir hareket tarzı izleyip izlemediği veya hareketsiz kalıp kalmadığı ortaya konulmalıdır

(Danıştay 6. Daire 2019/9839E.& 2019/2327K Karar tarihi: 09.04.2019)

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page